Về tôi

ĐA-ĐA

Vào lúc tôi chào đời, Trái Đất đang quay. Vào lúc tôi ra đi, Trái Đất vẫn cứ quay. Nhưng bước chân của tôi đã in dấu trên mặt đất, nét bút của tôi đã khắc ghi lên bầu trời còn sự sáng tạo của tôi đã trở nên bất tử. Tôi là Người Sáng Thế những thế giới của riêng tôi.